M – stav Miroslav Mesároš – REALITY

 

Ponúkame Vám:

Prvotriedne služby v oblasti predaja a prenájmu nehnuteľností

Právne služby  o problematike práva nehnuteľností

Hypotekárne, finančné služby – rýchle, kvalitné  a výhodné,  vybavenie hypotéky

Kvalitné vypracovanie a zabezpečenie všetkých zmluvných podkladov a dokumentácie

Odhad trhovej ceny predávaných nehnuteľností – od skúsených znalcov

Kvalitnú  prezentáciu nehnuteľností na internete  

Poistenie nehnuteľností, domácnosti a zodpovednosti za škodu

Úspešnú komunikáciu s úradmi (notársky úrad, správa katastra, stavebný úrad).